Shramadhana Campaign

A Shramadhana Campaign was organized by the USCOD staff together with Sri Darmalankara Pirivena and Soranathota Pradeshiya Sabha on 18th October 2019 at Dunhinda Waterfall. The entrance to Dunhinda falls and the area around was cleaned and initial steps were taken to follow a proper way of disposing garbage.

சர்வ மத நல்லிணக்க குழுவின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற மேற்குறித்த சிரமதானத்தில் எமது கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மாத்திரமே பாடசாலைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி கலந்து கொண்டார்கள். சகல இனங்களையும் பிரதிநிதித்துப்படுத்தும் எமது கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் வெளிக் களத்தில் சிவில் சமூகத்தோடு இணைந்து எவ்வாறு மதநல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பணியொன்றில் கலந்து கொண்டு செயலாற்றுவது என்ற பெருமதியான அனுபவத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்கள்